Click to order
Ваше замовлення
Total: 
Як до Вас звертатися?
Ваш E-mail
Ваш телефон
Адреса доставки (місто та № відділення Нової Пошти)
Payment method
Натискаючи "Оформити замовлення", ви даєте згоду на обробку персональних даних та погоджуєтеся з політикою конфіденційності.
Click to order
Ваш заказ
Total: 
Как в Вам обращаться?
Ваш E-mail
Ваш телефон
Адрес доставки (город и № отделение Новой Почты)
Payment method
Нажимая "Оформить заказ", Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Публічна оферта

Публичная оферта

Даний Договір купівлі-продажу (далі - Договір) є публічним договором, укладеним на відстані та одночасно публічною офертою – пропозицією Продавця укласти публічний договір купівлі-продажу Товару за допомогою засобів дистанційного зв'язку, тобто через інтернет-магазин Продавця, який розміщено за адресою: www.blakk.com.ua з будь-якою зацікавленою особою відповідно до умов, передбачених у цьому Договорі.

1.ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Терміни і поняття, що містяться у Договорі вживаються у наступному значенні:
Сайт - веб-сайт інтернет-магазину Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: www.blakk.com.ua, включаючи всі його веб - сторінки.
Продавець – Фізична особа-підприємець Шелуха Олексій Олегович.
Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років, юридична особа, фізична особа-підприємець, що має намір оформити та/або оформлює замовлення на Сайті з метою покупки Товару.
Товар - опублікований на Сайті перелік товарів, що на умовах даного Договору пропонується до продажу на відстані, за допомогою засобів дистанційного зв'язку через інтернет-магазин Продавця.
Публічний договір – договір відповідно до якого Продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж Товарів, кожному, хто до нього звернеться на умовах передбачених цим Договором.
Публічна оферта – спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця щодо укладення електронного договору купівлі-продажу Товару на відстані за допомогою інтернет-магазину Продавця на визначених Продавцем умовах.
Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, шляхом вчинення Покупцем дії, передбаченої цим Договором, що спрямована на прийняття умов Публічної оферти.
Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту або шляхом надсилання на e-mail (електронну пошту) Продавця запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.
Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено Договором.
Недолік - будь-яка невідповідність Товару вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам цього Договору або вимогам, що пред'являються до нього, а також інформації про Товар, наданій виробником (Продавцем).
1.2 Даний Договір є публічним Договором відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.
1.3 Даний Договір розміщений на Сайті та є публічною офертою відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.
1.4 Даний Договір є договором приєднання, тобто таким договором, який може бути укладений лише шляхом приєднання Покупця до запропонованого договору в цілому. Покупець не може запропонувати свої умови договору.
1.5 Продавець забезпечує наявність в нього Товару, що пропонується до продажу. Інформація про Товар, розміщена в інтернет-магазині, в тому числі фотографії можуть відрізнятися від фактичного вигляду Товару. Опис і характеристики Товару, вказані на сайті не містять вичерпну інформацію про Товар і можуть містити описки. Покупець може отримати повну інформацію про Товар, що його цікавить, зв'язавшись з продавцем. Інформація про засоби зв'язку з Продавцем розміщена на Сайті.
1.6 Ціна Товару та вартість доставки зазначені на Сайті у відповідних розділах, а також додатково відображаються при оформленні Замовлення та в електронному повідомленні з підтвердженням Замовлення.
1.7 Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, видаткових накладних та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
1.8 Цей Договір вважається укладеним з моменту оформлення Замовлення Покупцем відповідно до розділу 4 цього Договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2 Право власності на Товар переходить до Покупця в момент прийняття Товару Покупцем на умовах, встановлених даним Договором.
2.3 Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
2.4 Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.
3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ УКЛАСТИ ДОГОВІР

3.1 Прийняття Покупцем пропозиції укласти цей Договір здійснюється шляхом оформлення Замовлення на Товар в інтернет–магазині на умовах зазначених в цьому Договору.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1 Покупець самостійно обирає Товар на сайті та додає обрані Товари у «Кошик» натисканням кнопки «Додати у кошик».
4.2 Після натискання кнопки «Перейти до оформлення замовлення» Покупець заповнює форму Замовлення, вказуючи своє ім'я, прізвище, e-mail (електронну пошту), телефон, адресу доставки, спосіб оплати, спосіб доставки та інші дані, які необхідні для виконання Продавцем своїх обов'язків за Договором.
4.3 Натискаючи кнопку «Підтвердити замовлення» Покупець погоджується з усіма умовами цього Договору, а також підтверджує, що ним отримано вичерпну інформацію про Товар, його основні характеристики, ціну, вартість доставки, умови доставки.
4.4 Покупець має право оформити Замовлення шляхом написання листа на e-mail (електронну пошту), який розміщений на Сайті.
4.5 Замовлення вважається оформленим після вчинення дій, передбачених пунктами 4.1. та 4.2. цього Договору та натисканням кнопки «Підтвердити замовлення» або шляхом вчинення дії передбаченої пунктом 4.4 цього Договору.
5. ОБРОБКА ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Строк обробки та підтвердження Замовлення Продавцем становить до 1 (одного) робочого дня з моменту його оформлення. В разі, якщо Продавцю необхідний додатковий час на обробку та підтвердження Замовлення такий строк узгоджується з Покупцем додатково.
5.2. Продавець підтверджує Замовлення шляхом надсилання на e-mail (електронну пошту), вказаний Покупцем при оформленні Замовлення, електронного листа (електронне повідомлення) із зазначенням основних характеристик Товару, порядкового номеру Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем, ціни Товару, його кількості, вартості доставки, інформації про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою), а також із зазначенням посилання на цей Договір.
5.3. У разі неможливості виконання підтвердженого Замовлення через відсутність замовленого Товару Продавець негайно повідомляє про це Покупця, але не пізніше 10 (десяти) днів з моменту оформлення Замовлення.
6. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

6.1. Реєстрація на Сайті здійснюється в розділі «Мій акаунт».
6.2. Реєстрація на Сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення.
6.3. При реєстрації на Сайті Покупець зобов'язується надати достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані, для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем і доставки йому Товару.
6.4. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані Покупцем при реєстрації.
6.5. Покупець несе повну відповідальність за збереження і безпеку логіна і пароля, вказаних ним при реєстрації на Сайті.
6.6. За всі дії, що здійснюються від його імені, тобто з використанням його логіна та пароля, відповідальність несе виключно Покупець.
7. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Ціна Товару зазначається на Сайті щодо кожної одиниці Товару окремо та включає податки.
7.2. Всі ціни на Товар вказані в національній валюті України – гривні.
7.3. За умови продажу Товару за кордон, розрахунок може проводитись в доларах США та євро на валютний рахунок Продавця.
7.4. Оплата Товару здійснюється в один з наступних способів:
· Готівкою в момент отримання Товару.
· В безготівковий спосіб з використанням банківських карт відповідно до правил відповідної платіжної системи.
7.5. Спосіб оплати вартості Товару визначається Покупцем самостійно і вказується при оформленні Замовлення Товару.
7.6. Оплата Товару з допомогою банківської карти здійснюється одразу після вибору Товару Покупцем.
7.7. У випадку, якщо Покупець виявив бажання здійснити оплату Товару за допомогою готівкових коштів, оплата Товару здійснюється в момент отримання Товару Покупцем.
8. СТРОК, ВАРТІСТЬ І УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

8.1. Доставка Товару виконується на території України або за її межі Продавцем самостійно чи за допомогою третіх осіб (служби доставки, транспортної компанії, тощо на вибір Продавця).
8.2. У випадку, якщо обраний покупцем Товар наявний на складі Продавця, доставка здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня оформлення Замовлення.
8.3. Незалежно від обраного способу доставки Товару, зобов'язання Продавця щодо доставки Товару вважається виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару транспортній компанії чи кур'єру, який здійснює доставку.
8.4. У випадку, якщо доставка Товару здійснюється силами Продавця, Товар доставляється до під'їзду будинку або до воріт будинку Покупця.
8.5. У випадку, якщо доставка Товару здійснюється силами транспортної компанії, доставки Товару здійснюється згідно з умовами доставки транспортної компанії.
8.6. Товар передається Покупцю при пред'явленні документу, що посвідчує особу, яка отримує Товар.
8.7. Витрати на доставку Товару оплачуються Покупцем.
8.8. Вартість доставки встановлюється відповідно до тарифів служби доставки або транспортної компанії, яка здійснює доставку.
8.9. З вартістю доставки в межах України (тарифами) Покупець може ознайомитись безпосередньо в службі доставки або транспортній компанії, яка буде здійснювати доставку.
8.10. Вартість доставки за межі України визначається при оформленні Замовлення в автоматичному режимі після вказання способу доставки та місця доставки, а також додатково зазначається в електронному повідомленні з підтвердженням Замовлення.
8.11. У разі оформлення Замовлення з доставкою за межі України, Покупець самостійно здійснює оплату податків, мита та інших зборів пов'язаних з такою доставкою
9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ

9.1. Якщо Покупець замовив Товар без доставки, він може самостійно отримати замовлений ним Товар за адресою Продавця, яка зазначена на Сайті.
9.2. Прийняття Товару здійснюється Покупцем в момент доставки або отримання Товару Покупцем за адресою Продавця. У випадку, якщо оплата Товару здійснюється готівкою, передача Товару Покупцю здійснюється після повної оплати його вартості.
9.3. Під час прийняття Товару Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.
9.4. У разі відсутності зауважень до якості та комплектності Товару Покупець зобов'язаний прийняти Товар.
9.5. Продавець разом з Товаром зобов'язаний видати Покупцю розрахунковий документ, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.
9.6. У випадку виявлення Покупцем під час прийняття Товару недоліків або істотних недоліків Товару Покупець має право відмовитися від прийняття Товару та розірвати цей Договір, або відмовитись від прийняття Товару та вимагати заміни Товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.
10. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Покупець має право повернути або обміняти отриманий Товар належної якості на аналогічний протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання Товару, не рахуючи дня покупки за дотримання всіх наступних умов в сукупності:
10.1.1. Товар не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим Товаром.
10.1.2. Товар відсутній у переліку товарів, які визначені в додатку № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» як такий, що не підлягає обміну та/або поверненню.
10.2. Покупець не має право повернути або обміняти натільну білизну та панчішно-шкарпеткові вироби належної якості за будь-яких обставин.
10.3. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші Товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати Договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого Товару, або здійснити обмін Товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного Товару в продаж.
10.4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), або фальсифікації Товару, що підтверджується висновком експертизи, Покупець має право на власний вибір або розірвати Договір з поверненням сплаченої за Товар грошової суми, або вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний Товар, з числа наявних у Продавця.
10.5. Покупець або Продавець мають право розірвати цей Договір в будь-який момент до прийняття Товару Покупцем.
10.6. Покупець має право розірвати цей Договір протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання Товару, не рахуючи дня покупки за одночасного дотримання всіх умов передбачених пунктами 10.1.1. та 10.1.2. цього Договору.
10.7. Якщо Товар був надісланий Покупцю поштою, то у разі розірвання Договору такий Товар також має бути повернений поштою.
10.8. Продавець зобов'язується відшкодувати витрати Покупця у зв'язку з поверненням Товару.
10.9. У разі розірвання Договору та повернення Товару, який вже був оплачений Покупцем безготівковим способом, то сплачені ним кошти повертаються Продавцем протягом 7 (семи) днів з моменту повернення Товару.
10.10. У разі, якщо Покупець відмовився від прийняття Товару, який ним вже був оплачений безготівковим способом та вирішив розірвати Договір, то сплачені ним кошти повертаються Продавцем протягом 7 (семи) днів з моменту розірвання Договору.
11. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

11.1 Продавець гарантує відповідність Товару державним стандартам та/або технічним умовам України, що встановлюють вимоги до такого виду Товару.
11.2 Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування (інструкції по догляду за Товаром) або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.
11.3 Продавець встановлює гарантійний строк на Товар строком в 30 днів. Перебіг гарантійного строку починається з наступного дня після прийняття Товару Покупцем.
11.4 У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право вимагати:
11.4.1 Пропорційного зменшення ціни.
11.4.2 Безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк.
11.4.3 Відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.
11.5 При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування Товару в ремонті.
12. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ТОВАРУ

12.1. У разі виникнення претензій щодо придбаного Товару Покупець має право звернутись до Продавця шляхом надсилання електронного листа на e-mail (електронну пошту), який розміщений на Сайті.
12.2. Термін розгляду претензій становить до 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання претензії.
12.3. До претензії щодо істотних недоліків Товару, які виникли з вини виробника (Продавця) Товару, або фальсифікації Товару Покупець зобов'язаний додати висновок експертизи.
12.4. Після отримання Товару Покупцем, претензії щодо зовнішнього вигляду Товару, його комплектності не приймаються.
13. ТЕРМІН ДІЇ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

13.1. Термін дії цієї Публічної оферти встановлюється з 26.05.2020 р. по 26.05.2021 р.
13.2. Відкликання цієї Публічної оферти може бути здійснено Продавцем в будь-який час, що не є підставою для розірвання вже укладених Договорів.
13.3. Продавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з одночасним розміщенням його на Сайті. Зміни внесені до цього Договору не застосовуються до Договорів укладених до розміщення таких змін на Сайті.
14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

14.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
14.2. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними заходами.
14.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна завчасно повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.


Настоящий Договор купли-продажи (далее - Договор) является публичным договором, заключённым на расстоянии и одновременно публичной офертой - предложением Продавца заключить публичный договор купли-продажи Товара с помощью средств дистанционной связи, то есть через интернет-магазин Продавца, который находится по адресу: www.blakk.com.ua с любым заинтересованным лицом в соответствии с условиями, предусмотренными в настоящем Договоре.

1.ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Термины и понятия, содержащиеся в Договоре, используются в следующем значении:

Сайт - сайт интернет-магазина Продавца, который размещен в сети Интернет по адресу: www.blakk.com.ua, включая все его веб - страницы.

Продавец - физическое лицо-предприниматель Шелуха Алексей Олегович.

Покупатель - любое дееспособное физическое лицо, достигшее восемнадцати лет, юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель, намеренный оформить и / или оформляет заказ на Сайте с целью покупки Товара.

Товар - опубликованный на Сайте перечень Товаров, на условиях настоящего Договора предлагается к продаже на расстоянии с помощью средств дистанционной связи через интернет-магазин Продавца.

Публичный договор - договор согласно которому Продавец взял на себя обязанность осуществлять продажу Товаров, каждому, кто к нему обратится на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Публичная оферта - направленное неопределенному кругу лиц публичное предложение Продавца о заключении электронного договора купли-продажи Товара на расстоянии с помощью интернет-магазина Продавца на определённых Продавцом условиях.

Акцепт - предоставление Покупателем полного и безусловного согласия Продавцу на предложение заключить Публичный договор на условиях, предусмотренных Публичным договором, путем совершения Покупателем действия, предусмотренного настоящим Договором, направленного на принятие условий Публичной оферты.

Заказ - должным образом оформленный и размещенный с помощью Сайта или путем направления на e-mail (электронную почту) Продавца запрос Покупателя на осуществление покупки выбранных им Товаров.

Существенный недостаток - недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование Товара в соответствии с его целевым назначением, возник по вине производителя (Продавца), после его устранения проявляется снова по независимым от Покупателя причинам и при этом наделен хотя бы одним из следующих признаков:

а) он вообще не может быть устранен;

б) его устранение требует более четырнадцати календарных дней;

в) он делает Товар существенно другим, чем предусмотрено договором.

Недостаток - любое несоответствие Товара требованиям нормативно-правовых актов и нормативных документов, условиям настоящего Договора или требованиям, предъявляемым к нему, а также информации о Товаре, предоставленной производителем (Продавцом).

1.2 Настоящий Договор является публичным договором в соответствии со статьей 633 Гражданского кодекса Украины, условия которого устанавливаются одинаковыми для всех Покупателей.

1.3 Настоящий Договор размещенный на Сайте и является публичной офертой в соответствии со статьей 633 Гражданского кодекса Украины.

1.4 Настоящий Договор является договором присоединения, то есть такому договору, который может быть заключен только путем присоединения Покупателя к предложенному договору в целом. Покупатель не может предложить свои условия договора.

1.5 Продавец обеспечивает наличие у него предлагаемого к продаже Товара. Информация о Товаре, размещенная в интернет-магазине, в том числе фотографии могут отличаться от фактического вида Товара. Описание и характеристики Товара, указанные на Сайте, не содержат исчерпывающую информацию о Товарах и могут содержать опечатки. Покупатель может получить полную информацию об интересуемом Товаре, связавшись с Продавцом. Информация о средствах связи с Продавцом размещена на Сайте.

1.6 Цена Товара и стоимость доставки указаны на Сайте в соответствующих разделах, а также дополнительно отображаются при оформлении Заказа и в электронном сообщении с подтверждением Заказа.

1.7 Заключая Договор, Покупатель подтверждает, что целиком и полностью ознакомлен и согласен с его условиями, а также в случае, если Покупатель является физическим лицом, дает разрешение на обработку своих персональных данных с целью возможности выполнения условий настоящего Договора, возможности проведения взаиморасчетов, а также для получения счетов, расходных накладных и других документов. Разрешение на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора. Кроме этого, заключением настоящего Договора, Покупатель подтверждает, что ему сообщено (без дополнительного уведомления) о правах, установленные Законом Украины «О защите персональных данных», о целях сбора данных. Объем прав Покупателя, как субъекта персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», ему известен и понятен.

1.8 Настоящий Договор считается заключенным с момента оформления Заказа Покупателем в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар на условиях настоящего Договора.

2.2 Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент принятия Товара Покупателем на условиях, установленных настоящим Договором.

2.3 Продавец гарантирует, что Товар не передан в залог, не является предметом спора, не находится под арестом, а также на него отсутствуют какие-либо права третьих лиц.

2.4 Продавец и Покупатель подтверждают, что настоящий Договор не является фиктивным, мнимой сделкой, сделкой, совершается под влиянием насилия или обмана.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

3.1 Принятие Покупателем предложения заключить настоящий Договор осуществляется путем оформления Заказа на Товар в интернет-магазине на условиях указанных в этом Договора.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

4.1 Покупатель самостоятельно выбирает Товар на Сайте и добавляет выбранные Товары в «Корзину» нажатием кнопки «Добавить в корзину».

4.2 После нажатия кнопки «Перейти к оформлению заказа» Покупатель заполняет форму Заказ, указывая свое имя, фамилию, e-mail (электронную почту), телефон, адрес доставки, способ оплаты, способ доставки и другие данные, необходимые для выполнения Продавцом своих обязанностей по Договору.

4.3 Нажимая кнопку «Подтвердить заказ» Покупатель соглашается со всеми условиями настоящего Договора, а также подтверждает, что им получено исчерпывающую информацию о Товаре, его основные характеристики, цену, стоимость доставки, условия доставки.

4.4 Покупатель имеет право оформить Заказ путем написания письма на e-mail (электронную почту), который указан на Сайте.

4.5 Заказ считается оформленным после совершения действий, предусмотренных пунктами 4.1. и 4.2. настоящего Договора и нажатием кнопки «Подтвердить заказ» или путем совершения действия предусмотренной пунктом 4.4 настоящего Договора.

5. ОБРАБОТКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

5.1. Срок обработки и подтверждения Заявки Продавцом составляет до 1 (одного) рабочего дня с момента его оформления. В случае, если Продавцу необходимо дополнительное время на обработку и подтверждение Заказ такой срок согласуется с Покупателем дополнительно.

5.2. Продавец подтверждает Заказ путем направления на e-mail (электронную почту), указанный Покупателем при оформлении Заказа, электронного письма (электронного сообщения) с указанием основных характеристик Товара, порядкового номера Заказа на Товар, присвоенного Продавцом, цены Товара, его количества, стоимости доставки, информации о сроке доставки заказанного Покупателем Товара (если Покупатель заказал Товар с доставкой), а также с указанием ссылки на настоящий Договор.

5.3. В случае невозможности выполнения подтвержденного Заказ из-за отсутствия заказанного Товара Продавец немедленно сообщает об этом Покупателю, но не позднее 10 (десяти) дней с момента оформления Заказа.

6. РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ

6.1. Регистрация на Сайте осуществляется в разделе «Мой аккаунт».

6.2. Регистрация на Сайте не является обязательной для оформления Заказа.

6.3. При регистрации на Сайте Покупатель обязуется предоставить достоверную и точную информацию о себе и свои контактные данные, для выполнения Продавцом своих обязательств перед Покупателем и доставки ему Товара.

6.4. Покупатель обязуется не сообщать третьим лицам логин и пароль, указанные Покупателем при регистрации.

6.5. Покупатель несет полную ответственность за сохранность и безопасность логина и пароля, указанных им при регистрации на Сайте.

6.6. За все действия, совершаемые от его имени, то есть с использованием его логина и пароля, ответственность несет исключительно Покупатель.

7. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗАКАЗА

7.1. Цена Товара указывается на Сайте по каждой единице Товара отдельно и включает налоги.

7.2. Все цены на Товары указаны в национальной валюте Украины - гривне.

7.3. При условии продажи Товара за границу, расчет может производиться в долларах США и евро на валютный счет Продавца.

7.4. Оплата Товара осуществляется одним из следующих способов:

  • Наличными в момент получения Товара.
  • Безналично, с использованием банковских карт в соответствии с правилами соответствующей платежной системы.
7.5. Способ оплаты стоимости Товара определяется Покупателем самостоятельно и указывается при оформлении Заказа Товара.

7.6. Оплата Товара с помощью банковской карты осуществляется сразу после выбора Товара Покупателем.

7.7. В случае, если Покупатель пожелал осуществить оплату Товара с помощью наличных средств, оплата Товара производится в момент получения Товара Покупателем.

8. СРОК, СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА

8.1. Доставка Товара производится на территории Украины или за ее пределы Продавцом самостоятельно или с помощью третьих лиц (службы доставки, транспортной компании и т.д. на выбор Продавца).

8.2. В случае, если выбранный Покупателем Товар в наличии на складе Продавца, доставка осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня оформления Заказа.

8.3. Независимо от выбранного способа доставки Товара, обязательства Продавца по доставке Товара считается выполненными в полном объеме с момента передачи Товара транспортной компании или курьеру, который осуществляет доставку.

8.4. В случае, если доставка Товара осуществляется силами Продавца, Товар доставляется до подъезда дома или к воротам дома Покупателя.

8.5. В случае, если доставка Товара осуществляется силами транспортной компании, доставка Товара осуществляется согласно условиям доставки транспортной компании.

8.6. Товар передается Покупателю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, которая получает Товар.

8.7. Расходы на доставку Товара оплачиваются Покупателем.

8.8. Стоимость доставки устанавливается согласно тарифам службы доставки или транспортной компании, которая осуществляет доставку.

8.9. Со стоимостью доставки в пределах Украины (тарифам) Покупатель может ознакомиться непосредственно в службе доставки или транспортной компании, которая будет осуществлять доставку.

8.10. Стоимость доставки за пределы Украины определяется при оформлении Заказа в автоматическом режиме после указания способа доставки и места доставки, а также дополнительно указывается в электронном сообщении с подтверждением Заказа.

8.11. В случае оформления Заказа с доставкой за пределы Украины, Покупатель самостоятельно осуществляет оплату налогов, пошлин и других сборов, связанных с такой доставкой

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ТОВАРА

9.1. Если Покупатель заказал Товары без доставки, он может самостоятельно получить заказанный им Товар по адресу Продавца, указанную на Сайте.

9.2. Принятие Товара осуществляется Покупателем в момент доставки или получения Товара Покупателем по адресу Продавца. В случае, если оплата Товара осуществляется наличными, передача Товара Покупателю осуществляется после полной оплаты его стоимости.

9.3. При принятии Товара Покупатель обязан проверить внешнюю целостность упаковки, после чего открыть ее и непосредственно убедиться в надлежащем внешнем состоянии Товара (отсутствии механических повреждений) и полноте его комплектности.

9.4. В случае отсутствия замечаний к качеству и комплектности Товара Покупатель обязан принять Товар.

9.5. Продавец вместе с Товаром обязан выдать Покупателю расчетный документ, удостоверяющий факт покупки, с отметкой о дате продажи.

9.6. В случае обнаружения Покупателем при принятии Товара недостатков или существенных недостатков Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и расторгнуть настоящий Договор или отказаться от принятия Товара и требовать замены Товара на такой же Товар или на аналогичный, из числа имеющихся у Продавца.

10. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Покупатель имеет право вернуть или обменять полученный Товар надлежащего качества на аналогичный в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Товара, не считая дня покупки при соблюдении всех следующих условий в совокупности:

10.1.1. Товар не использовался, сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный Покупателю вместе с проданным Товаром.

10.1.2. Товар отсутствует в перечне Товаров, определенных в приложении № 3 к постановлению Кабинета Министров Украины от 19 марта 1994 N 172 «О реализации отдельных положений Закона Украины «О защите прав потребителей» как не подлежащий обмену и / или возврату.

10.2. Покупатель не вправе возвратить или обменять нательное белье и чулочно-носочные изделия надлежащего качества при любых обстоятельствах.

10.3. Если на момент обмена аналогичного Товара нет в продаже, Покупатель имеет право или приобрести любые другие Товары из имеющегося ассортимента с соответствующим перерасчетом стоимости, или расторгнуть Договор и получить назад деньги в размере стоимости возвращенного Товара, или осуществить обмен Товара на аналогичный при первом же поступлении соответствующего Товара в продажу.

10.4. В случае выявления в течении установленного гарантийного срока существенных недостатков, возникших по вине производителя Товара (Продавца), или фальсификации Товара, что подтверждается заключением экспертизы, Покупатель вправе по своему выбору или расторгнуть договор с возвращением уплаченной за Товар денежной суммы или потребовать замены Товара на такой же Товар или на аналогичный Товар из числа имеющихся у Продавца.

10.5. Покупатель или Продавец вправе расторгнуть настоящий Договор в любой момент до принятия Товара Покупателем.

10.6. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения Товара, не считая дня покупки при одновременном соблюдении всех условий, предусмотренных пунктами 10.1.1. и 10.1.2. настоящего Договора.

10.7. Если Товар был направлен Покупателю по почте, то в случае расторжения Договора такой Товар также должен быть возвращен по почте.

10.8. Продавец обязуется возместить расходы Покупателя в связи с возвращением Товара.

10.9. В случае расторжения договора и возврата Товара, который уже был оплачен Покупателем безналичным способом, то уплаченные им средства возвращаются Продавцом в течение 7 (семи) дней с момента возвращения Товара.

10.10. В случае, если Покупатель отказался от принятия Товара, который им уже был оплачен безналичным способом и решил расторгнуть Договор, то уплаченные им средства возвращаются Продавцом в течение 7 (семи) дней с момента расторжения Договора.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Продавец гарантирует соответствие Товара государственным стандартам и / или техническим условиям Украины, устанавливающих требования к такому виду Товара.

11.2. Продавец не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования (инструкции по уходу за Товаром) или хранения Товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

11.3. Продавец устанавливает гарантийный срок на Товар сроком в 30 дней. Течение гарантийного срока начинается со следующего дня после принятия Товара Покупателем.

11.4. В случае выявления на протяжении установленного гарантийного срока недостатков Товара Покупатель вправе потребовать:

11.4.1. Соразмерного уменьшения покупной цены.

11.4.2. Безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок.

11.4.3. Возмещение расходов на устранение недостатков Товара.

11.5. При выполнении гарантийного ремонта гарантийный срок увеличивается на время пребывания Товара в ремонте.

12. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРЕТЕНЗИИ ПО ТОВАРА

12.1. В случае возникновения претензий к приобретенным Товарам Покупатель имеет право обратиться к Продавцу путем направления электронного письма на e-mail (электронную почту), указанный на Сайте.

12.2. Срок рассмотрения претензий составляет до 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

12.3. К претензии относительно существенных недостатков Товара, возникшие по вине производителя (Продавца) Товара, или фальсификации Товара Покупатель обязан приложить заключение экспертизы.

12.4. После получения Товара Покупателем, претензии по внешнему виду Товара, его комплектности не принимаются.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

13.1. Срок действия этого Публичной оферты устанавливается с 26.05.2020 г. по 26.05.2021 г.

13.2. Отзыв этой Публичной оферты может быть осуществлен Продавцом в любое время, не является основанием для расторжения уже заключенных договоров.

13.3. Продавец имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор с одновременным размещением его на Сайте. Изменения внесены в настоящий Договора не применяются к Договорам заключенных до размещения таких изменений на Сайте.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Украины.

14.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от выполнения условий этого Договора. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, имеющие чрезвычайный, неотвратимый непредсказуемый характер, исключающие или объективно препятствующие исполнению настоящего Договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

14.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы должна заблаговременно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.

Made on
Tilda